Ovce – čistači eksplozivnih supstanci

Naučnici imaju svakakve ideje, pa čak i one najbizarnije. Međutim, ispostavlja se,  da čudno ili otkačeno, na posletku, daje rezultate.

Na primer, krenimo od ideje da ovce hranite štapićima dinamita (TNT)!

Skraćenica TNT, ustvari, predstavlja trinitrotoluol (Trinitrotoluene) i za znatiželjne njegova formula je C6H2(NO2)3CH3. Ovo nam govori da je cela supstanca sagrađena od velikih molekula, a poenta tog zaključka sledi na kraju teksta.  Važno je istaći, da je ova supstanca jedna od najeksplozivnijih koje je čovek smućkao i predstavlja svojevrsni etalon jačine eksplozija, bez obzira na to koji je njen izvor: hemijski, nuklearni ili neki drugi.

A. Morrie Craig, veterinar i naučnik sa državnog univerziteta u Oregonu, je primetio da sisari preživari (krave, ovce, koze…) mogu vrlo efikasno očistiti zemljište “zagađeno” eksplozivom. Procenjuje se da je samo na ovaj način zagađeno oko 1,3 miliona tona (1 300 000 000kg) zemljišta. Sav taj eksploziv je ostao posle vojnih vežbi ili zaboravljen u okruženju starih fabrika, koje su napuštene i nikada ponovo pokrenute, ali nikada ni srušene. U slučaju fabrika, eksplozivne materije se nalaze u zemljištu već decenijama unazad.

Direktna opasnost od ovog eksploziva je ravna nuli, ali ministarstvo odbrane Amerike je zabrinuto, jer ova materija može da završi u podzemnim vodama pre ili kasnije (a desilo se već) ili da otruje biljke koje su važne za čoveka i njegovu delatnost. Uobičajeni načini čišćenja terena od eksploziva su skupi i traže veliko ulaganje vremena (kao što je paljenje zemljišta). S druge strane, ovce će veselo odraditi posao, i to za džabe.

Craig je još 2004. godine otkrio da bakterija, koja se nalazi u stomaku ovce, zadužena za probavu celuloze, može vrlo brzo i lako da razloži i TNT. Rezultat procesa su bezopasne materije. U skorašnjim eksperimentima, on je u saradnji sa istraživačima iz ministarstva poljoprivrede hranio ovcu sa trinitrotoluolom u vremenu od 3 nedelje, i u izmetu ove životinje nije našao bilo koje tragove ovog jedinjenja!

Imajući ovo u vidu, napravljen je plan da se na zagađena zemljišta poseje trava, koje će pokupiti eksploziv iz same zemlje. Dok ovce grickaju travu, bakterija u njihovom stomaku će odraditi ostatak posla. Prvi pravi poduhvat je već pokrenut. Naučnici su u procesu testiranja na terenu, i jedno stado ovaca je u akciji, čisteći zemljište unutar vojne baze. Korisnost ovakvog pristupa je najbolje ilustrovati brojevima: stado od 20 preživara bi moglo da očisti 1 akru (acre) zemljišta (1 akra = 0,405 hektara = 4050 m2) za mesec dana. Tim tempom, ovo stado bi bilo sposobno da potpuno pročisti tu površinu za manje od 3 godine.

Craig je bio ljubazan da podcrta i sledeću činjenicu. Ako bi meso ovce koje je žvakla TNT, završilo na roštilju, ono ne bi eksplodiralo i ne bi predstavljalo opasnost po zdravlje: “Progutani TNT je razložen na mnogo manje molekule, koji nemaju nikakve sličnosti sa originalnim jedinjenjem.”

Doduše, nije rekao šta će biti sa vunom, kada jednom ošišamo ovcu koja žvaće TNT…

Vakcina protiv radijacije

Ako do sada niste znali…

Naučnici u istraživačkom centru Vladikavkaz, glavnom gradu severne ruske republike Osetije, su razvili jedinstvenu vakcinu, koja neutrališe uticaj radiokativnosti na živa bića. Njihove japanske kolege su zaintresovane za vakcinu i planiraju da je iskoriste da bi samnjili uticaj radioaktivnosti na sve koji su učestvovali u operacijama čišćenja posle tragedije nuklearne centrale Fukušima-1.

Prema Vlačeslavu Malejevu, šefu biotehnološkog sekotra unutar Vladikavkaz centra, ruski naučnici sada rade u kooperaciji sa specijalistima iz NASA agencije i rad na vakcini će uskoro biti gotov.

Američki radiobiolozi su se prirdružili istraživanju 2006. godine, posle uporedenog testa ruske i američke vakcine, sporovedenog na životinjama. One su bile izložene nivou radijacije, posle koje nisu mogle živeti više od 7 dana, a zatim im je ubrizgana jedna od dve vakcine. One životinje koje su dobile američku vakcinu umrle su četvrtog dana, dok su životinje sa ruskom vakcinom preživele. Dva meseca kasnije, naučnici su ispitali preživele životinje i nisu našli ikakve anomalije kod njih.

Posle toga, ruski i američki naučnici su sproveli zajedničko istraživanje na životinjiskim i ljudskim ćelijama. Efikasnost vakcine je potvrđena. Vakcina je efikasna, čak i pri nivoima radijacije koji i do 1000 puta premašuju dozovoljene doze. Bez obzira, naučnici iz Vladikavkaza kažu da i dalje ne postoje planovi za kliničku upotrebu vakcine.

Uobičajeno je da testiranje protivradijacionih lekova traje godinama, jer se proces raspadanja dešava na nivou DNK. Voldemar Tarita, šef laboratorije ruskog centra za akutnu i medicinu radijacije pri ministasrstvu za hitne slučajeve je izjavio:

„Među najjednostavnijim i najdostupnijim načinima da se umanji efekat radijacije na ljude, jeste korišćenje lekova na bazi joda, koji štiti leptirnj aču (tiroidnu žlezdu). Ali ako je nivo radijacije u granicama normale, ne preporučujemo samostalni tretman ovim sredstima ili bioliški aktivnim aditivima. Preterane doze ovih pomagala mogu dovesti do neželjenih posledica: alergijske reakcije, osip, groznicu i razne oblike dermatitisa. Kao preventivno sredstvo doboljno je jesti zelenih algi (Caulerpa Prolifera).“

„Kada se jednom vrate iz Japana, ruski spasioci će biti testirani u centru za akutnu i medicinu radijacije u S. Peterburgu“, izjavljuje Tarita.

„Ovde imamo spektrometar. To je velika gvozdena ćelija u kojoj se detektuje prisustvo readioaktivnih supstanci u ljudskom organizmu. Sada, čekamo spasioce, koji rade u Japanu. Naravno, oni sada udišu taj vazduh sa kojim mogu udahnuti nešto radioaktivno. Po njihovom povratku mi ćemo proveriti njihove organizme, da li su bili iloženi radijaciji ili ne.“

Više od 150 ruskih spacilaca trenutno radi u oblasti Japana, koja je pogđena zemljotresom i tsunamijem. Našli su 112 žrtava iz ruševina. Do sada, radijacija u toj oblasti nije prešla maksimalni dozvoljeni nivo od 0,3-0,4 µSv po času.