Čovek i hrana životinjskog porekla odgovorni za stvaranje otpornih vrsta bakterija

Jedna od najnovijih studija (objavljena 21. februara 2012. godine) ukazuje na vezu između evolucije vrlo opasne bakterije MRSA (otporne na antibiotike) i hrane životinjskog porekla. Studiju je objavio tim istraživača sa univerziteta severne Arizone (Northern Arizona University)

U istraživanju je učestvovalo 20 zemalja širom sveta, a rezultati su obrađeni i sređeni u Americi. Ovo je još jedan dokaz ili samo pokazatelj da su bakterije otporne na antibiotike sve veći problem.

Staphylococcus aureus - Ova bakterija je ojačala jer je stalno izložena antibioticima koji uzimaju ljudi i životinje, koje se koriste za ljudsku ishranu

Izvor: Northern Arizona University

Krvne grupe su mnogo brojnije nego što mislite!

Kratka, ali sasvim zanimljiva vest i to zbog više razloga.

Istraživali sa univerziteta u Vermontu su otkrili dva nova proteina u ljudskoj krvi, tačnije u crvenim krvnim zrncima, koji navode na zaključak da postoje barem još dve krvne grupe, pored postojećih. Ovo otkriće predstavlja veliku stvar, jer će u mnogome smanjiti rizik davanja nekompatibilne krvi pacijentima sa potrebama: gubitak krvi, obnavljanje krvi tokom operacije ili bilo koja situacija gde je neophodna krvna infuzija. Bez preterivanja, ovakvo otkriće može spasiti na desetine hiljada života, u budućnosti. Ovo bi bilo sasvim dovoljno, ali tek predstoji iznenađujući podatak.

Ono što je manje poznato, jeste činjenica da postoje krvne grupe koje su znatno ređe od poznatih i da je njihov broj sada još veći nego pre – 32!

Dve najnovije grupe su nazvane Junior i Langereis.

Krvne grupe A, B, AB i O su samo mali deo tipova krvnih grupa: postoji još 28 tipova koji su ređi, ali postoje. Imena tih grupa se često daju po imenima ljudi kod kojih je prvi put primećena nova krvna grupa.

Kako razlikujemo tolike krvne grupe!?

To se postiže praćenjem prisustva posebne grupe antigena (supstance koje govore imunom sistemu da pošalje anti tela), i mnoge od krvnih grupa kao što su Kell i MNS, mogu biti u isto vreme i krvne grupe A ili O.

Brajan Balif (Bryan Ballif) - istraživač sa univerziteta u Vermontu ispred svog masenog spektrometra

Otkrivanje novih krvnih grupa nije stvar sadašnjih istraživanja već ima svoju istoriju. Poslednje otkriće, pre najnovijeg, se desilo pre 10 godina. Zbog toga, otkriće 2 nove krvne grupe, odjednom, predstavlja značajnu vest. Krvne grupe Junior i Langereis su najviše prisutne u istočnoj aziji, posebno u Japanu. Biolog sa univerziteta u Vermontu Brajan Balif (Bryan Ballif) kaže: „Verujemo da je više od 50000 japanaca Junior negativno i mogu naleteti na probleme prilikom transfuzije i da se ispolje problemi ne kompatibilnosti na relaciji majka – fetus.“

Video koji prilažem je sasvim amaterski, ali kada ga pogledate, mislim da više neće biti nejasnoća oko krvnih grupa i njihovog nasleđivanja. Deset minuta, nije mnogo, a ono što naučite zapamtiće te za sva vremena, odmah!

Znao sam da su japanci posebni, sada imam i dokaz… 🙂

Oblaci oko planete Zemlje su se spustili, što može biti dobro

Zemljini oblaci bi su se malo spustili – u proseku, izgubili su 1% svoje visine.

Ovaj podatak je utoliko značajniji ako se uzme u obzir da se ovaj gubitak desio tokom prve decenije ovog veka. Ovaj zaključak se zasniva na podacima i slikama koje su napravili sateliti svemirske agencije NASA. Ovakva promena može imati uticaja na buduće kretanje globalne (svetske) klime.

Naučnici sa univerziteta u Oklandu na Novom Zelandu (Auckland, New Zeland) su analizirali kretanje oblaka tokom prvih 10 godina ovog veka (merenja su obavljena od marta 2000. do februara 2010. godine). Merenja je obavio instrument koji se skraćeno zove MISR (Multi-angle Imaging SpectroRadiometer) koji se nalazi na satelitu TERRA, koji orbitira oko Zemlje.

Prikaz rada instrumenta MISR na satelitu TERRA

Analiza koja je prikazana u nedavno objavljenom radu je ukazala na sveopšti gubitak visine oblaka oko cele planete. Kada se 1% gubitka visine pretoči u broj, oblaci na našem nebu su se u proseku spustili za nekih 30 do 40 metara. Direktan razlog tome je smanjeni broj oblaka na većim visinama.

Ovako gledano, dobijeni podatak je samo statistički rezultat koji se može sutra promeniti…

Vodeći istraživač u pomenutoj analiti Rodžer Dejvis (Rodger Davies) je istakao da i ako je prerano pričati o svojevrsnom rekordu, ovaj podatak nam govori da se nešto značajno dešava. Dugoročno posmatranje će otkriti kakve će posledice imati ovaj fenomen na promenu globalne temperature.

Stalno opadanje visine Zemljinih oblaka bi omogućilo planeti se efikasnije hladi, što bi, dalje, dovelo do smanjenja temperature površine i tako potencijalno usporilo globalno zagrevanje i njegovo efekte (sve pod uslovom da verujete da je globalno zagrevanje u toku). Opisana pojava može predstavljati svojevrsnu negativnu povratnu spregu – promena koja je uzrokovana zagrevanjem, radi protiv samog zagrevanja. „Ne znamo tačno šta uzrokuje spuštanje oblaka“ kaže Dejvis, „ali to može biti i zbog promena u kretanju oblaka koje je, nekada dozvoljavalo oblacima da se penju na veće visine.“

Satelit TERRA će sakupljati informacije o oblacima do kraja ove decenije, a podatke koje im dostavlja MISR, naučnici će pažljivo pratiti i analizirati.

MISR, kojim upravlja laboratorija za mlazni pogon pri agenciji NASA (NASA’s Jet Propulsion Laboratory) je jedan od 5 instrumenata koji se nalaze na satelitu TERRA, lansiranog još decembra meseca 1999. godine. Sam instrument koristi 9 kamera  koje su postavljene pod različitim uglovima u odnosu na posmatranu sliku. Cilj ovakvog razmeštaja je dobijanje STEREO slike (stereo ovde ima smisao prostora i prostornosti) oblaka oko cele planete, što onda omogućava merenje njihovog kretanja i visine.

Pomenuta laboratorija za mlazni pogon (JPL) je lansirala još jedan satelit koji prati kretanje oblaka oko planete – CloudSat, 2006. godine. Ovaj satelit (prvi ovog tipa) poseduje merne uređaje koji su u stanju da „iseku“ sliku kroz oblake i da tako „vide“ njihovu vertikalnu strukturu. To daje novu perspektivu osmatranja iz svemira. Uloga novijeg satelita je da obezbedi podatke koji će poboljšati prikaz oblaka u globalnim modelima. To će poboljšati predviđanje stvaranja i kretanja oblaka i što je najvažnije – bolje spoznaje uloge oblaka u procesu promene klime.

Depresiju je moguće precizno ustanoviti uz pomoć testiranja krvi

Sam naslov je već vest i nema baš mnogo da se doda na datu temu. Studija koja tvrdi da je ovo moguće objavljena je u internet časpoisu Nature.

Međutim, ja dajem link ka kratkom sažetku koji objašnjava šta se, zaista, dešava sa našim organizmom kada smo u stanju depresije. Ispostavlja se da psihološka stanja mogu imati prepoznatljiv i opipljivi trag i da je bilo pitanje vremena kada će neko uspešno otkriti bio markere koji su direktna posledica depresivnog stanja.

Izvor: The Atlantic

 

Profesionalne „žderonje“ imaju poseban stomak u odnosu na ostale ljude

Da se razumemo, odmah, jednu stvar:

Ovo je priča o devijaciji.

Takmičenja u brzom i obimnom jedenju ne spadaju u našu tradiciju (barem se ja tako nadam), ali ako spadate među ljude koji mogu mnogo pojesti, nije loše da se informišete na datu temu.

Svaki organizam ima svoju meru, i ona jeste različita, ali to nije opravdanje za obesnost. To što neki suvi azijata može da pojede više od 30 viršli sa 30 zemički to ne znači da je izuzetan…

Izvor: POPSCI