Golub putnik

Dva prijtelja su se dogovorila da se sretnu. Odlučili su da iskoriste lepi dan i da se provozaju na biciklima. Umesto da jedan doalzi kod drugog, odlučili su da se nađu na pola puta.

Obojica voze brzinom od 6 km/čas. Međusobno su udaljeni 36 km.Jedan od njih ima ljubimca goluba.

Ptica i dvojica biciklista su krenuli u istom trenutku, a golub leti brzinom od 18 km/čas, i to u susret drugom biciklisti. Kada se golub susretne sa biciklstom iz suprotnog smera, on se odmah okrene i leti ka onom drugom prijatelju.

Ovaj način letenja golub je primenjivao sve dok se prijatelji nisu susreli, na pola puta.

***

Koliko rastojanje je preleteo golub na ovaj način?

Datum i kocke

Biznismen na svom stolu ima 2 kocke. On ih svaki dan preuređuje, da pokazuju tekući dan u mesecu (1,2,…10,11,…25,26…31).

***

Koji se brojevi nalaze na svakoj od kocaka? (naravno da nisu samo brojevi od 1 do 6)

NOTA: Svaki dan je prikazan sa obe kocke, na primer: peti dan se piše kao 05, a ne samo kao 5.

Zeleno beli pasulj

Posuda sadrži 75 zrna belog pasulja i 150 zrna zelenog pasulja. Odmah pored posude se nalazi velika gomila zelenog pasulja.

Uporni i posvećeni kuvar uzima pasulj iz posude koristeći sledeće, pomalo, čudno pravilo:

a) Uzima, bez gledanja, dva zrna pasulja iz činije. Ako je barem jedno zrno zeleno, onda on to zrno stavlja na gomilu sa strane, a ono drugo zrno baca, bez obzira koje je boje.

b) Ako su oba zrna bele boje, oba ih baca, a jedno zrno sa gomile stavlja nazad u posudu.

Posle svakog izvlačenja, u posudi je uvek 1 zrno pasulja manje. Na kraju, u posudi će, vremenom, ostati samo jedno zrno pasulja.

***

Koje boje će biti, to, poslednje zrno?

Posted in Uncategorized | 1 Reply

Gorući problem

Imate 2 kanapa, za koje se zna samo jedna osobina:

Kada ih zapalite, svaki od njih će grotiti tačno 60 minuta (1 sat). Međutim, svaki od njih ima svoj ritam sagorevanja, koji se konstatno menja, tačnije nije ravnomeran.

***

Koritseći samo dva kanapa, da li je moguće izmeriti vremenski interval od 45 minuta? Ako je moguće, kako?

2 ostrva i 3 stanovnika

Postoje dva predivna, ali vrlo udaljena ostrva na Pacifiku. Svi koij žive na oba ostrva dele iste osobine sem jedne.

Svi koji žive na jednom ostrvu, uvek govore istinu, a svi koji žive na drugom ostrvu uvek govore laž.

Nalazite se na jednom od ta dva ostrva i nailazite na tri žitelja. Kulturno ih zapitate sa kog su oni ostrva, a onda će jedan o njih reći da su ostala dvojica sa istog ostrva.

Isto pitanje postavite i drugom stanovniku, a on vam isto kaže da so druga dva žitelja sa istog ostrva.

***

Poslednji iz grupe žitelja je ONA, i da li možete pretpostaviti šta će vam ona reći ako joj postavite isto pitanje?