Gorući problem

Imate 2 kanapa, za koje se zna samo jedna osobina:

Kada ih zapalite, svaki od njih će grotiti tačno 60 minuta (1 sat). Međutim, svaki od njih ima svoj ritam sagorevanja, koji se konstatno menja, tačnije nije ravnomeran.

***

Koritseći samo dva kanapa, da li je moguće izmeriti vremenski interval od 45 minuta? Ako je moguće, kako?

This entry was posted in Uncategorized by Darije. Bookmark the permalink.

2 thoughts on “Gorući problem

  1. Zapaliti jedan kanap sa obe strane istovremeno, a drugi samo sa jedne strane.
    Prvi kanap ce komplet da izgori za pola sata.
    U trenutku kada je prvi komplet izgoreo(odnosno nakon 30 min), zapaliti i drugi kraj drugog kanapa. On ce goreti jos 15 min

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *