Gorući problem

Imate 2 kanapa, za koje se zna samo jedna osobina:

Kada ih zapalite, svaki od njih će grotiti tačno 60 minuta (1 sat). Međutim, svaki od njih ima svoj ritam sagorevanja, koji se konstatno menja, tačnije nije ravnomeran.

***

Koritseći samo dva kanapa, da li je moguće izmeriti vremenski interval od 45 minuta? Ako je moguće, kako?

One thought on “Gorući problem

  1. Zapaliti jedan kanap sa obe strane istovremeno, a drugi samo sa jedne strane.
    Prvi kanap ce komplet da izgori za pola sata.
    U trenutku kada je prvi komplet izgoreo(odnosno nakon 30 min), zapaliti i drugi kraj drugog kanapa. On ce goreti jos 15 min

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *