Kutije

Ispred vas su 3 kutije. Sve su označene i na prvoj piše „JABUKE“, na drugoj „ŠLJIVE“ a na poslednjoj „JABUKE I ŠLJIVE“. Poznato je da su sve tri označene pogrešno. Možete uzeti jednu voćku iz jedne kutije.

Je li moguće, na osnovu toga, ispravno označiti kutije? I ako je odgovor potvrdan, kako?

This entry was posted in Uncategorized by Darije. Bookmark the permalink.

2 thoughts on “Kutije

  1. Uzmemo voćku iz na kojoj piše „JABUKE I ŠLJIVE“, ako izvučemo jabuku, tu je kutija sa jabukama, pošto znamo the nisu jabuke I šljive. Posle je lako, u kutiji na kojoj piše „ŠLJIVE“ su jabuke jer ne može the bude u „JABUKE“, a u „JABUKE“ su onda jabuke I šljive.

    Isti princip, samo obrnuto je ako izvučemo šljivu iz kutije „JABUKE I ŠLJIVE“.

    • Nije dobro. Ako izvuces jabuku iz “jabuke i sljive”, onda je ta kutija sa jabukama, kutija sa “Sljive” su “jabuke i sljive” a “jabuke” su sljive.

Comments are closed.