Ovde nešto fali…

Delovi su potpuno identični, pa opet, deluje kao da nešto fali…

This entry was posted in Uncategorized by Darije. Bookmark the permalink.

5 thoughts on “Ovde nešto fali…

   • Прво да објасним зашто је на горњој слици четвороугао, а не троугао, како нам се причињава.
    Ако се израчуна нагиб (стрмина) црвеног троугла добијамо да она има вредност Y/X=3/8, а нагиб зеленог троугла Y/X=2/5. Да би на горњој слици био троугао ове две вредности нагиба морају бити једнаке.
    Због различитог нагиба јасно је да ово не може бити слика троугла, већ је то четвороугао.
    Пошто катета црвеног троугла на горњој слици има мањи нагиб (стрмину) 3/8=15/40 од зеленог троугла који има нагиб 2/5=16/40, онда је додирна тачка та два троугла “увучена” унутра тј. ту се налази РУПА.
    Због тога је површина горњег четвороугла на горњој слици, мања од лажног троугла који се нама причињава.
    Сада анализирамо доњу слику.
    Црвени и зелени троугао су заменили места. Самим тим на месту њиховог споја настаје ШИЉАК. Пошто су доња и горња слика састављене од истих елемената онда површина та два елемента мора да буде једнака. Самим тим разлика између повшина са РУПОМ и са ШИЉКОМ на споју два троугла је допринела томе да на дну настане празнина у виду квадрата.
    Овај пример је “кварно” изабран, јер прави оптичку варку,тј. нагиби зеленог и црвеног троугла су блиски, али не и једнаки.
    Да би се лакше визуелно схватило може се нацртати слика са јасно израженом РУПОМ, а самим тим се у другом случају добија слика са израженим ШИЉКОМ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *