Rail gun, vatra, plamen i plazma

Kako radi šinski top (Rail Gun), šta se dešava prilikom njegovog ispaljivanja i koja je razlika izmežu vatre i plamena – dupli video materijal, da se malo upoznate sa fizikom koja i nije toliko nova.

PRE nego što se pozabavite filmićima, evo malo podataka koji fale u multimiedijalnim prezentacijama, a pomažu da se cela stvar još bolje razume.

Sivi barut (gray powder) ili, samo, barut je od samog početka ere vatrenog oružija služio kao sredstvo za pokretanje balističkih projektila (metak, granata, raketa). Međutim, postoje 3 značajna ograničenja prilikom korišćenja baruta:

1. Barut mora ići zajedno sa projektilom, čineći projektil težim (i sporijim).

2. Artiljerija bazirana na barutu je lako zapaljiva, što je čini vrlo zahtevnom za rukovanje i transport.

3. Najveća moguća brzina projektila kojeg je pokrenuo i pokreće barut jeste 1219 metara u sekundi. Nešto malo više od brzine zvuka.

Sa tehničke strane gledano, da li je moguće prevazići ova ograničenja?

Moguće je, ali bez primene baruta.

Jedna od mogućnosti je elektromagnetni šinski top ili samo šinski top (Rail gun). Korišćenjem magnetnog polja, koje je se generiše uz pomoć električne energije, šinski top je u stanju da ubrza projektil i do brzine od 16000 m/s.

Ako baš želite da znate šta se dešava prilikom isplajivanja projektila iz šinskog topa, onda je sledeći video za vas:

A za studiozne, neka se pozabave slikovnicom kako radi šinski top.

This entry was posted in Uncategorized by Darije. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *