Crnih rupa nema, pa nema…

Ovo je vest još od prošle godine, ali treba je pomenuti.

1. Na planeti Zemlji nisu nađene male crne rupe!!! Jupi!!!

2. Na planeti Zemlji nisu nađene male crne rupe!!! …ali naći ćemo ih već, samo nam dajte malo vremena!!!

Ako vam se sviđa odgovor pod 1, onda ste zagovornik teorije katastrofe (teorija zavere na steroidima). Za slučaj da ste reagovali kao pod 2, možda ćete biti malo razočarani, kao pobornik teorije struna.

Compact Muon Solenoid (CMS) – ili kompaktni muonski solenoind je jedan od dva glavna uređaja, koji unutar sistema velikog akclelratora služi za detekciju elementarnih čestica. Ovde pričamo o tzv. “sudaraču” (Large Hadron Colider [LHC]– Veliki Hadron Sudarač), koji ustvari omogućava istraživačima, da posmatraju i detektuju, sudare čestice raznih profila. Jedna od ideja teorije struna jeste da je moguće stvoriti, u tim sudarima, male crne rupe, koje će se po stvaranju, odmah, anihilirati. Brojevi i rezultati dobijeni iz CMS-a ukazuju da do stvaranja mini crnih rupa nije došlo.

Teorija struna je, trenutno, najšire prihvaćena teorija koja objedinjuje dve, za sada odvojene oblasti fizike: kvantna mehanika i relativistika. Po toj teoriji, elektroni i kvarkovi nisu objekti, već jednodimenzionalne strune, koje svojim oscilovanjem kreiranju sopstvene obzervalne osobine. Drugačije rečeno, elektroni i kvarkovi su strune koje mi ne vidimo kao takve, nego kao drugačije objekte, zbog njihovog ponašanja (oscilovanja). Ideja nije nova i počiva na tome da kod posrednog detektovanja stvari i fenomena kod nas uvek ima neka “greška” u prevodu, detekciji. Pošto smo prinuđeni da zaključujemo iz rezultata, a ne da dikrektno posmatramo željeni objekat, često naše pretpostavke imaju veze sa našim iskustvom. Ako mali Perica jednom dokaže da posotji čestica sa određenim osobinama i da je to jedinstvena čestica, onda će se ta čestica zvati, peroid, ali dalje ni Perica ni iko drugi nije siguran kako taj peroid izgleda. Zbog toga teorija struna može da prođe kao ideja ili manifestacija, ali ono što je važnije, strune svojim konceptom objedinjuje fiziku. Istorija fizike je uglavnom sadržana iz pokušaja da se ceo svet oko nas na neki način stavi u jedan veliki kontekst, zakonitost i da time bude pokriven svaki mogući događaj ili pojava. Svet bez izuzetaka…

Sem toga, postojanje struna implicira da postoje, ne samo 4 dimenzije (dužina, širina, visina, vreme), nego se taj broj vrti oko 11 ili 12 dimenzija. Prema jednoj od verzija teorija struna (imaju više verzija, za svaki slučaj), ako te dimezije postoje, onda u jednu od njih odlaze gravitoni (hipotetičke čestice koje su odgovrne za prenos sile gravitacije).  Zbog tog “oticanja” gravitona, nam se čini da je gravitaciona sila slaba, ali ustvari nije. Srećom, za testiranje takve teorije LHC ima mogućnosti (energetski prohtevi eksperimenta), i možda ćemo uskro sazanti da li zaista postoji to curenje i samim tim i te dimenzije.

Sudari koji bi se desili untar LHC-a, pri energijama koje su veće nego kod ovog fenomena curenja garvitona, bi omogućili česticama da se približe jedna drugoj toliko (zbog gravitacije koje bi preuzela ulogu glavne sile) da bi svojim spajanjem stvorile mini crnu rupu. Crna rupa je, jednsotavno rečeno, velika (beskonačna) koncentracija materije na malom prostoru. Teorija, dalje, veli da bi se te crne rupe odmah raspale, što ne bi predstavljalo rizik za planetu Zemlju (u teoriji). Sam raspad crnih rupa bi bio detektovan produktima raspada, tačnije detekcijom mlazeva određenih čestica. E, baš, ti mlazevi fale, stoga, eksperiment nije potvrdio teoriju o mogućnosti stvaranja malih crnih rupa.

To je, još uvek, dokaz da enrgije koje se koriste tokom sudara i eksperimenata nisu dovoljne da se stvore crne rupe. Po planu, LHC će 2013. godine iskoristiti svoj puni kapacitet, tačnije, sprovodiće se sudari pri maksimalnim energijama koje ovaj akcelerator (sudarač) može da pruži. To će biti trenutak istine za teoriju struna.

Kako se ceo uređaj pokazao vrlo dobro kroz dosadašnji rad, naučnici će ga koristiti i kroz celu 2012 godinu, a neki očekuju da će to biti godina potvrde postojanja Higgsovog bozona (što ne znači da će se i desiti).

Maje (drevni narod sa podrčuja srednje Amerike) su prorekli smak sveta za godinu 2012. godinu, a ako se desi da neko malo ranije odradi konačni eksperiment sa crnim rupama, možda ti drevni proroci budu u pravu…

No, nije lepo da tako pričamo, crnih rupa nema, a kada će biti…  i da li će ih biti… ne zna se…