Datum i kocke

Biznismen na svom stolu ima 2 kocke. On ih svaki dan preuređuje, da pokazuju tekući dan u mesecu (1,2,…10,11,…25,26…31).

***

Koji se brojevi nalaze na svakoj od kocaka? (naravno da nisu samo brojevi od 1 do 6)

NOTA: Svaki dan je prikazan sa obe kocke, na primer: peti dan se piše kao 05, a ne samo kao 5.