Kako izgleda 1 tona ugljen dioksida?

Korisno i praktično. Postrojenje sa slike će (jer još nije govoto) imati dvojaku ulogu. Sem što će biti rekreacioni centar sa 1500 metara skijaških staza, postrojenje će sprovoditi svoju glavnu ulogu: proizvodiće energiju iz otpada.

Ideja konstruktora je, da na radovnoj bazi, izbaciju 1 tonu gasova koji se stvaraju prilikom prerade, koji uglavnom sadrže CO2 (ugljen diokisd). Gas će izlaziti u obliku jednog velikog gasnog prstena (prostudirati sliku). Na taj način, ljudi će biti u prilici da vide koliko je to 1 tona ovog gasa.

Kraj izgradnje ovog postrojenja se predviđa za 2016. godinu. Izgradnja će koštati 420 000 000 €, a srećnici koji će moći da uživaju u pogledu na CO2, su svi stanovnici Kopenhagena u Danskoj.

Ustvari, uloga ove energetske konstrukcije je trojaka: stalnim podsećanjem na to na šta liči 1 tona CO2, ljudi će imati uvid u to koliko ovog gasa ima u stvarima koje svakodnevno bacamo.

Korisno, praktično i ne tako lepo… ali, životne lekcije dolaze u raznim oblicima, računajući i one gasne.