Revolucionarana veštačka ruka uskoro dostupna?

Priča koja sledi je, ustvari, uvid u to, koliko brzo naučna istraživanja dolaze do izražaja u našem svakodnevnom životu.

Rat je grozna stvar, ali kada se jednom završi, njegove posledice su dugo osećaju. Ovo pogotovo važi za veterane raznih sukoba u skoroj istoriji, a država koja ima sasvim dosta iskustva u tome je Amerika.

Puno veterna iz ratova koje je vodila ova država (a ima ih) se vraća kući, sa razno raznim posledicama, ali jedna od najgorih je trajni neodstatak ruke ili noge, a može biti i gore. Država, u svom pokušaju da pomogne tim ljudima, mnogo toga čini, ali na kraju svega, nedostatak ruke se teško može zameniti… sem, možda, drugom rukom.

Imajući to u vidu, DARPA, čiju osnovnu ulogu ovde nećemo posebno komentarisati, je februara meseca ove godine prikazala javnosti najnovije tehnološko čudo iz domena robotike.

Istraživači ove agencije su prikazali najnoviju mehaničku ruku, čiji cilj je da zameni nepostojeću pravu, kod ljudi sa trajnim invaliditetom. Na prezentaciji za novinare ruka je delovala „skoro prirodno“, a ono što je još važnije, planira se da njena kontrola bude prepuštena mozgu pacijenta koji je nosi, i to sve zahavaljući čipu koji će biti postavljen u sam mozak.

Celu prezantaciju je najavila agenicja FDA (Food and Drug Administration). Ova vladina ustnova ustvari predstavlja drugi deo priče, ali vratimo se, na kratko, na ruku i njenu posebnost.

Ono što ovu ruku čini posebnom jeste visok nivo preciznosti i tokom prezentacije, ruka je podigla spajalicu sa stola koristeći, pri tome, klješta. Konačno smo blizu supstituciji koja je dovoljno dobra, koja će nekim ljudima omogućiti da konačno normalno žive bez obzira na postojeći nedostatak.

Naravno, ova mehanička proteza koja bi bila u stanju da zameni celu ruku, ako je potrebno, nije namenjena samo ratnim veteranima. Istraživanje koje je trajalo 5 godina i vredno 100 miliona američkih dolara, bi omogućilo ljudima sa urođenim nedostatkom da osete draži normalnog, potpunog života.

Ovo je pravi trenutak da se ukaže na ulogu FDA. Kada se pojavi neki novi proizvod iz oblasti hrane ili lekova, oni su zaduženi da utvrde da li je taj proizvod može da se pusti u slobodnu prodaju ili, još bolje rečeno – da li je bezbedan za upotrebu. Sve dok ta ustanova ne da „zeleno svetlo“, proizvod, ma koliko potreban ili dobar bio, neće biti dostupan u slobodnoj prodaji, ili na bilo koji drugi način, za korišćenje.

To je samo po sebi dobro, jer razni proizvodi donose razne rizike, ali proces potvrde u okvirima FDA je užasno dug i zamoran. Lek koji bi mogao spastiti mnoge danas, biva dostupan u proseku za 5 do 10 godina. Jasno je da ovoliko odlaganje, za mnoge pacijente, vrlo verovatno, fatalno…

Pojava ove prostatičke ruke je pokrenula određene mehanizme u američkoj administraciji da se proces tesitranja lekova i ostale medicniske opreme ubrza, sa tendencijom da se vreme čekanja smanji za pola. To u stvari predstavlja direktan pritisak na FDA, da učini svoj posao efikasnijim.

Stoga, ako je verovati novoj inicijativi, ruka će biti testirana sledećih 5 godina na pet različitih pacijenata, ali ne toliko da bi se ustanovilo da li radi kako treba. Ono što je najvažnije, jeste komunikacija na potezu mozak – čip – ruka. Telo može, u precesu da odbaci čip, i time proteza postaje beskorisna. To je samo jedan od očiglednih razloga zašto treba testirati novi proizvod.

Kada se sve sabere i oduzme, pojava DARPA prostatičke ruke može, na neki način, uvesti dvostruku revoluciju: prva je u domenu kvaliteta života ljudi sa fizičkim nedostatkom ili nedostacima, a druga bi ubrzala proces iskorišćenja naučnih dostignuća, a samim tim, i kvalitet života svih nas.

Moj komentar: ako bi FDA zaista ubrzala svoj rad, tačnije, učinila ga efikasnijim, onda bi interesovanje za nauku kao takvu i njene domete, bilo sasvim drugačije, verovatno bi prestali da je doživljavaju kao „višu matematiku“…

Za kraj, sledi video koji predstavlja jednu kratku ličnu priču koja može imati dobar kraj.