Link dana – Potencijalni izvor hrane iz “nejestivih” biljaka

Tim istraživača sa instituta Virginia Tech je uspešno pretvorio celulozu u skrob. Taj proces ima potencijal da započne ozbiljne proizvodne proces hrane od biljaka koje se do sada nisu koristile u preharani.

Vođa projekta je Percival Zhang (Persival Zang) i ovo predstavlja značanu novost, ako se uzme u obzir činjenica da skrob obezbeđuje od 20% do 40% kalorija koje su potrebne u svakodnevnoj ljudskoj ishrani.

Persival Zang (Percvial Zhang)

Persival Zang (Percvial Zhang)

Virgina Tech