Video: Zašto je Usain Bolt najbrži čovek na svetu?

Usian Bolt je neobično visok za granu atletike gde je trenutni svetski rekorder – trka na 100 metara. Njegova visina povećava masu koju on efektivno mora nositi (pomerati), ali sa druge strane on ima dovoljno snage da bude brži od svih ostali takmičara.

Video, koji prilalžemo detaljnije objašnjava ovaj odnos i daje još neke naučne informacije o kretanju tokom trčanja.