Datum i kocke

Biznismen na svom stolu ima 2 kocke. On ih svaki dan preuređuje, da pokazuju tekući dan u mesecu (1,2,…10,11,…25,26…31).

***

Koji se brojevi nalaze na svakoj od kocaka? (naravno da nisu samo brojevi od 1 do 6)

NOTA: Svaki dan je prikazan sa obe kocke, na primer: peti dan se piše kao 05, a ne samo kao 5.

Zeleno beli pasulj

Posuda sadrži 75 zrna belog pasulja i 150 zrna zelenog pasulja. Odmah pored posude se nalazi velika gomila zelenog pasulja.

Uporni i posvećeni kuvar uzima pasulj iz posude koristeći sledeće, pomalo, čudno pravilo:

a) Uzima, bez gledanja, dva zrna pasulja iz činije. Ako je barem jedno zrno zeleno, onda on to zrno stavlja na gomilu sa strane, a ono drugo zrno baca, bez obzira koje je boje.

b) Ako su oba zrna bele boje, oba ih baca, a jedno zrno sa gomile stavlja nazad u posudu.

Posle svakog izvlačenja, u posudi je uvek 1 zrno pasulja manje. Na kraju, u posudi će, vremenom, ostati samo jedno zrno pasulja.

***

Koje boje će biti, to, poslednje zrno?

Posted in Uncategorized | 1 Reply

Gorući problem

Imate 2 kanapa, za koje se zna samo jedna osobina:

Kada ih zapalite, svaki od njih će grotiti tačno 60 minuta (1 sat). Međutim, svaki od njih ima svoj ritam sagorevanja, koji se konstatno menja, tačnije nije ravnomeran.

***

Koritseći samo dva kanapa, da li je moguće izmeriti vremenski interval od 45 minuta? Ako je moguće, kako?

Uporna žabica

Mala, usamljena žabica se nalazi na dnu bunara koji je dubok 30 metara.

Svakog dana hrabri mali vodozemac skupi dovoljno snage da napravi skok od 3 metra u visinu. Umorna, životinja se odmara ceo dan na mestu ge je doskočila.

Tokom noći, dok spava, nevoljno, žabica sklizne 2 metra nazad ka dnu bunara.

Koliko će dana proći pre nego što žabica pobegne iz bunara?

***

Ne, žabica nije mogla umreti od gladi dok se pela na vrh.Hoćete da je spaste ili ne?