Uvrnuta bežična veza od 2,5 terabita

Američki i izraelski istraživači su iskoristili iskrivljene vrtložne zrake (snopove) da emitijuju 2,5 terabita u sekundi (jedan CD sadrži 600 Mb, a 2,5 terabita je količina podataka koja staje na skoro 500 CD-ova). Što se tiče sadašnjeg razvoja tehnologije, to je najbrža bežična veza na svetu. Ova tehnologija može biti iskorišćena u bliskoj budućnosti za ogromno poboljšanje protoka podataka – bežičnim putem i kroz optičke kablove.

Ovi „uvrnuti“ signali koriste orbitalni ugaoni momenat (OUM) da poguraju mongo više podataka u jedan jednistven niz. Kod trenutnih transmisionih protokola (WiFi, LTE, COFDM), mi stalno baratamo sa spinskim ugaonim momentom (SUM) radio tgalasa, ali ne diramo OUM. Ako zamislite kretanje planete Zemlje, SUM je obrtanje planete oko svoje ose a OUM je kretanje Zemlje oko Sunca. Tehnološki proboj se sastoji u korišćenju novog protokla koji u isto vreme koristi SUM i OUM.

Konkretno, Alan Vilner (Alan Willner) i njegov tim istraživača sa univerziteta u Južnoj Kalironiji u kooperaciji sa univerzitetom u Tel Avivu (uz pomoć NASA laboratorije za mlazne pogone) su uvrnuli zajedno 8 snopova vidljive svetlosti od po, skoro, 300 gigabita u sekundi, koristeći OUM. Svaki od tih snopova je ima malo drugačiji orbitalni moment.

Jedna grupa od četiri snopa je emitovana kao jedinstven tanak niz, poput osovine, a druga grupa od 4 snopa je postavljena oko prvog zraka – kao neka vrsta omota. Tako zapakovan, snop je emitovan kroz otvoreni prostor (u ekspeirmentu na razdaljiui od samo jedan metar), da bi se na drugom kraju svi snopovi „odvrnuli“ stvarajući jedinstveni signal od 2,5 terabita u sekundi (oko 17 Blue-Ray diskova).

Ovo predstavlja veliko dostignuće, i to samo samo posle nekoliko meseci od objave rada autora Bo Tajd (Bo Thide), koji konačno pokazuje da je korišćenje orbitalnog momenta u emisiji signala moguće. U eksperimentu koji je sproveo Boov tim, OUM radio signal je poslat na distancu od 442 metra.

Tajd tvrdi da korišćenje orbitalnog momenta za prenos signala može omogućiti da pakujemo i uvijamo „beskonačan broj“ konvencionalnih transmisionih protokola, bez proširivanja delatnosti na nove intervale radio opsega. Teoretski, WiFi ili LTE signala i da ih uvrnemo u jedinstveni snop, i proporcionalno uvećamo propusni opseg. Što se tiče tehnologije mreža koje počivaju na optičkim kablovima, gde ima još mesta za poboljšavanje, stvari stoje malo drugačije. Tu se ne očekuje prevelika koristi od uvrtanja signala. Međutim, za bežične mreže to predstavlja oslobađanje, jer spektar radio signala već sada, skoro potpuno iskorišćen. Uvrtanjem signala ostvarili bismo, skoro, pa trajno rešenje u domenu bežičnih mreža. Link koji je projektovao Vilnerov tim ima efikasnost od 95,7 bita/Hz; LTE 16,32 bita/HZ; 802,11 2,4 bita/Hz. Digitalni TV signal (DVB-T) ima iskorišćenje od samo 0,55Hz.

Sledeći zadatak Vilerovog tima je da povećaju domet OUM signala. „Za konfiguracije gde je distanca do 1 km, a neophodan je veliki protok, ova tehnologija bi mogla biti vrlo dobra opcija. Naravno, postoji mogućnost za znatno dalju komunikaciju, od satelia do satelita, gde turbulencija nije problem.“ tvrdi Viller za BBC. U sadašnjem trenutku, glavni ograničavajući faktor je nedostatak odgovarajućeg hardvera i softvera da bi se manipulisalo sa OUM signalom. Bez obzira na to, budućnost bežičnih mreža deluje sasvim svetlo.

Rad je objavljen u časopisu Nature.

Hvatanje magle je ozbijlan posao budućnosti

Goruća svetska tema tokom poslednje dekade (od 2000. godine pa do danas) se može rešiti samo na jedan način – vodom. Ljudska populacija, kao celina, je sve više žedna, a količina vode na našoj plavoj planeti je konačana. Posle vazduha, voda predstavlja osnovnu ljudsku potrebu, ali i pored toga skoro 900 miliona (!!!) ljudi, širom sveta, žive bez nje. Prethodni podatak je deo zvaničnog izveštaja svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization). Postoje razne ideje i pokušaji da se iskorite neiskorišćeni izvore pijaće vode, ali jedan od njih kaže: Pijte maglu!

Nije prvi put da pominjem MIT u mojim tekstovima, ali ljudi sa tog univerziteta zaista imaju dobre ideje. Ovog puta, ime inženjera je Šrirang Čatre (Shreerang Chhatre), i on se, u poslednje vreme, intenzivno bavi dizajniranjem posebnog materijala. Osnovna namena mu je da privlači kapljice vode iz vazduha (poznatije pod imenom magla) i da ih skladišti za potonju upotrebu. Princip je identičan skupljanju kišnice, ali daleko teži za sprovesti. Ideja nije nova, ali su je neka nova saznanja iz biologije, tačnije iz sveta insekata, opet dovela u žižu interesovanja.

Po sred Namibijske putinje živi bubica koja je zavedena (niko nije pitao nju, kako ona sama sebe zove) pod imenom Stenocara gracilipes (Namibijska pustinjska buba, ako vam se tako više sviđa) koja jednostavno pije maglu. Koristeći svoje telo kao površinu za skupljanje kapljica iz vazduha, ona tokom jutarnjeg dela dana skupi dovoljno vode za dnevne potrebe.

Ovaj prirodni proces skupljanja vode iz magle je nešto što Čatre želi da iskoriti i poboljša za ljudske potrebe, da bi pijaća voda postala pristupačnija ljudima koji žive u oskudnim i siromašnim uslovima. On je sasvim svestan činjenice, da dosta ljudi širom sveta mora da ulaže veliku energiju i vreme da bi podmirili svoje potrebe za vodom. Najčešće su primorani da satima provedu u pešačenju, da bi pokupili dovoljnu količinu vode, sa udaljenih izvora i tokova.

Uređaj za skupljanje magle je, ustvari, materijal koji mora da ima dve osobine. Prva je jasna, mora privlačiti vodu. Druga, je nešto manje intuitivna – treba da odbija vodu! Ako imate materijal koji privlači i upija vodu, ništa niste postigli. Kada se voda jednom nađe na materijalu, onda je nepohodno da se ona zadrži na njegovoj površini i na neki način sprovede do rezervoara. Trenutno, ovaj materijal izeleda kao žičana mreža sastavljena od dva sloja, savaki zadužen za jednu od pomenutih funkcija.

Dvoslojni mrežasti hvatač magle

“Plantaže” za skupljanje magle već psotoje u Čileu (Južna Amerika) i one su napravljene od najlona i polipropilena. Međutim, taj koncept je već 30 godina star i Čatre je skoro objavio rad u kome opisuje poboljšanje efikasnosti skupljača magle. Najbolji rezultati, prinosi, se postižu u obalskim krajevima, gde vetrovi guraju velike mase vodene pare prema kopnu. Čantre se bavi i testiranjem materijala koji bi efikasno radili i u suvim klimatskim uslovima, gde je magla redovna jutarnja pojava.

Mrežovača - nova kvalitetna voda!

Prilikom nekih testiranja (u suvim predelima), skupljači magle su uspeli da skupe litar vode, po kavadratnom metru u periodu od 24 časa.

Poređenja radi, postoje još neka tehnološka rešenja za obezbeđivanje vode (na primer, obradom morske vode) za ljude u siromašnim delovima sveta, ali to su mahom kabasta, skupa i nepraktična rešenja (čitaj: siromašni nemaju pare). Mreže za havatanje magle bi mogle biti jednostavnije rešenje, veruje Čatre, sve dok ima dovoljno finansija da se razvije tehnologija. Tu na scenu stupaju razvijene zemlje i njihova ekološka svest. Sa skupljanjem magle, koja se, inače, pojavljuje po celoj planeti, smanjili bi se troškovi transporta i dopremanja vode. Bilo bi manje potrebe za instalacijama koje bi bile zadužene za obradu vode i dopremanje do krajnjih potrošača. To bi dovelo i do smanjenja emisije gasova koje se tom prilikom oslobađaju u tim “fabrikama vode.”

Razvijena plantaža na obronku planine

Spona je jednostavna – ako bi cela tehnologija bila razvijena u razvijenijem delu sveta, ona bi vremenom postala jeftinija, da bi na kraju postala dostupna i siromašnijem delu sveta.

***

Da je magla inspiracija, ljudima sa idejom i željom da pomognu da Zemlja bude bolje mesto za život, govori i sledeći podatak.

Među brojnim fondacijama (napoznatija je ona koju je osnovao Alfred Nobel) postoji i Holcim Nagrade (Holcim Awards). Preneto sa njihovog sajta, održiva konstrukcija (Sustainable construction) je nešto što njih najviše interesuje. Dok Nobelova nagrada, ustvari, predstavlja potvrdu dodtignuća u nauci, Holcmova nagrada je isto to, ali za ostvarenja u domenu graditeljstva. Građevine koje konkurišu za ovu nagradu moraju imati jednistvenu namenu. Njihova uloga treba da bude u skladu sa potrebama sadašnjeg trenutka, ali nesme ni na koji način da smanji ili ugrozi mogućnosti razvoja budućih generacija. Najprostiji primer: moguće je napraviti branu, da bi se dobila električna energija, ali ne po cenu da se uništi ceo jedan eko-sistem, koji bi svojim nestankom poremetio ekološku ravnotežu čije bi posledice i mi osetili. Mislim, nije da je sistem kriv, nego ljudi…

Bez daljeg objašnjavanja, ta fondicanja je dodelila svoju nagradu 2008. godine za konstrukciju velikog tornja čija bi osnovna uloga bila “hvatanje” ogromnih zapremina vodene pare (magla) i omogućila da se taj gas pretovori u pijaću vodu. Autori ovog zadnja arhitekta Alberto Fernandez Gonzalez i Valeria Ortega. Mislim da će ilustracije kvalitetnije ukazati na ideju, nego 1000 mojih reči.

Kula visoka 200 metara, skuplja svaku česticu vode u vazduhu koja dolazi sa obale reke Husaco

Magla dolazi spolja ka unutrašnjosti tornja, i tokom prolaska, čestice vode se kondenzuju i skupljaju u osnovi zdanja

Osnovni princpi rada maglovitog tornja (klinuti za veću verziju)

Iz “Leksikona manje pozantih izraza i pojava na ovom svetu”:

Prodavac magle – politička ili uticajana ličnost koja dovedena u TV emisju da bi nam objasnila zašto moram da trpimo i da slušamo ljude na vlasti. Njegov zadatak je uspešano obavljen, ako pre i posle emisje znate isto – po mogućstvu i manje.”

Uskoro, ova definicija će biti dopunjena dodatnom, koja će glasiti:

Prodavac magle – trgovac ili osoba koja će Vam dobro naplatiti činjenicu što ima mrežu razapetu na nekom brdu, sa koje curi, vama, preko potrebna voda.”

Živi bili, pa videli… :S