Veštački list, prava fotosinteza?

Veštačka fotosinteza je u suštini simulacija (ali sa idejom da bude praktična) procesa koji se dešava u bilo kom listu na drvetu. Sam proces je dobijanje korisne energije koristeći prirodne sirovine: sunčevu svetlost, vodu i ugljen dioskid (CO2). Naučnici koji  se bave energetikom i hemijom, već duže vreme pokušavaju da osmisle neorgansku kopiju lista i samim tim obezbede novi izvor energije.

Do sada, neki od pokušaja su pokazali prosečene rezultate, ali istraživači iz MIT laboratorije tvrde da su napravili veštački list. Materijali koji su sastavni deo ovog specijalnog lista su u stabilnom stanju (za razliku od prošlih eksperimenata), ali preostao je jedan značajan problem da se reši – efikasnost uređaja. Međutim, to nije obeshrabrilo kompaniju Panasonic, da objavi vest da će ova kopanija investirati u tehnologiju vešatčke fotosinteze. Ugljen diokosid i svetlost će biti pretvarani u korisne hemikalije. Samo treba dodati vodu.

Konstrukcija veštačkog lista: 1 Oksidacija vode svetlosnom energijom, 2. Redukcija ugljen dioksida, 3. Ugljen dioksid, 4. Voda, 5. Kiseonik, 6. Izvor svetlosti, 7. Nitridni poluprovodnik, 8. Metalni katalizator, 9. Mravlja kiselina

Proces podrazumeva dve faze. Nitridni poluprovodnik pretvara sunčevu svetlost u tok elektrona koji razlaže vodu na njene sastojke: vodonik (H) i kiseonik (O). Sledeća reakcija pretvara ugljen dioksid (CO2) i vodonik (H) u metansku kiselinu (mravlja kiselina – CH2O2) putem metalne katalize. Pomenuta kiselina se široko koristi u proizvodnji tekstila i za očuvanje prehrambenih proizvoda (prisutna je u pčelama i otrovu mrava).

Efikasnost procesa se meri promilima, tačnije 2 stota dela. Zbog toga, tehnološki proces nije komercijalno isplativ, još. Kompanija Panasonic je već predstavila novu tehnologiju na konferenciji koja se bavi procesima fotokonverzije i skladištanje sunčeve energije.

Posted in Uncategorized | 1 Reply

Krvne grupe su mnogo brojnije nego što mislite!

Kratka, ali sasvim zanimljiva vest i to zbog više razloga.

Istraživali sa univerziteta u Vermontu su otkrili dva nova proteina u ljudskoj krvi, tačnije u crvenim krvnim zrncima, koji navode na zaključak da postoje barem još dve krvne grupe, pored postojećih. Ovo otkriće predstavlja veliku stvar, jer će u mnogome smanjiti rizik davanja nekompatibilne krvi pacijentima sa potrebama: gubitak krvi, obnavljanje krvi tokom operacije ili bilo koja situacija gde je neophodna krvna infuzija. Bez preterivanja, ovakvo otkriće može spasiti na desetine hiljada života, u budućnosti. Ovo bi bilo sasvim dovoljno, ali tek predstoji iznenađujući podatak.

Ono što je manje poznato, jeste činjenica da postoje krvne grupe koje su znatno ređe od poznatih i da je njihov broj sada još veći nego pre – 32!

Dve najnovije grupe su nazvane Junior i Langereis.

Krvne grupe A, B, AB i O su samo mali deo tipova krvnih grupa: postoji još 28 tipova koji su ređi, ali postoje. Imena tih grupa se često daju po imenima ljudi kod kojih je prvi put primećena nova krvna grupa.

Kako razlikujemo tolike krvne grupe!?

To se postiže praćenjem prisustva posebne grupe antigena (supstance koje govore imunom sistemu da pošalje anti tela), i mnoge od krvnih grupa kao što su Kell i MNS, mogu biti u isto vreme i krvne grupe A ili O.

Brajan Balif (Bryan Ballif) - istraživač sa univerziteta u Vermontu ispred svog masenog spektrometra

Otkrivanje novih krvnih grupa nije stvar sadašnjih istraživanja već ima svoju istoriju. Poslednje otkriće, pre najnovijeg, se desilo pre 10 godina. Zbog toga, otkriće 2 nove krvne grupe, odjednom, predstavlja značajnu vest. Krvne grupe Junior i Langereis su najviše prisutne u istočnoj aziji, posebno u Japanu. Biolog sa univerziteta u Vermontu Brajan Balif (Bryan Ballif) kaže: „Verujemo da je više od 50000 japanaca Junior negativno i mogu naleteti na probleme prilikom transfuzije i da se ispolje problemi ne kompatibilnosti na relaciji majka – fetus.“

Video koji prilažem je sasvim amaterski, ali kada ga pogledate, mislim da više neće biti nejasnoća oko krvnih grupa i njihovog nasleđivanja. Deset minuta, nije mnogo, a ono što naučite zapamtiće te za sva vremena, odmah!

Znao sam da su japanci posebni, sada imam i dokaz… 🙂