Efikasnije skupljanje nafte sa morske površine

Kada se desi izlivanje velike količine nafte u more ili okean, često se pribegava rešenjima koja podrazumevaju mehaničko skupljanje, isisavanje iz vode. Jedan tim istraživača je posegnuo za hemijom da bi našli bolje i praktičnije rešenje. Konkretno, oni razmatraju supstancu posebnog tipa, emulsifajer ili supstancu koja u određenim uslovima pravi emulziju ciljanih supstanci. Projektovani molekul omogućava vodi i ulju da se mešaju. Sem toga, reaguje i na magnetnu silu.

Ime tog molekula je magnetni surfaktant, i u stanju je da optoči naftu u smesi nafte i vode. Hidrofilni polovi na krajevima ove supstance (molekula) se drže za mešavinu. Posle toga, mehaničko skupljanje se obavlja magnetima. U idealnoj situaciji, pomenutu smesu ubacite u naftnu mrlju na površini mora, sačekate da se sve tri supstance pomešaju, i na kraju pokupite dobijenu smešu koristeći magnetno polje.

Istraživači se nadaju da bi ova tehnologija mogla imati primenu u drugim oblastima.  Sličan metod bi se mogao primeniti u medicini. Na primer, metod može biti koristan, kada doktori žele da primene tretman u određenom delu u organizmu, bez bojazni da će lek zalutati na drugu stranu i potencijalno proizvesti neželjene propratne pojave.

Naftni magnet. Izvor: Univerzitet iz Bristola

Globalno zagrevanje ugrožava opstanak Maldiva

Globalno zagrevanje planete je tema koja se već dugo vremena povlači po naučnom svetu. Da li se naša planeta zaista zagreva zbog našeg uticaja ili je to samo prelazna faza, to se još sa sigurnošću ne zna, ali evo jedne vesti koja će osvežiti započete rasprave.

Mesto dešavanja su Maldivi.

Predsednik države, koja bi mogla biti prva koja je direktno ugrožena od globalnog zagrevanja planete, je zamolio vlasti Autralije da se pripreme da prime veliki broj izbeglica, koje će potražiti novo mesto za život.

Mohamed Našid (Mohamed Nasheed), je izjavio da njegova vlada ozbiljno razmatra tlo Australije kao novo mesto za život (za vladu i njene podanike), ako se desi da se mali arhipelag Maldiva nađe ispod morske površine. Sve kao posledica globalnog zagrevanja.

Izvor: Sydney Morning Herald

Posted in Uncategorized | 1 Reply