Ušteda goriva koristeći sistem koji se zasniva na korišćenju smartphone-a

Jula ove godine, Asocijacija pod imenom „Computing Machinery’s MobiSys“ je uručila nagradu za najbolji rad istraživačima sa MIT-a i univerziteta u Prinstonu za projekat sistema, koji koristi smartfon (smartphone) kao interfejs za prikupljanje informacija o stanju saobraćaja. Ceo koncept je osmišljen kao pomoć vozačima u gradskim gužvama i smanji čekanje na semaforima. Smanjivanjem praznog hoda i učestalosti ubrzavanja od stanja mirovanja, sistem je omogućio još jednu važnu stvar: prema testu koji je sproveden, vozači učesnici su smanjili potrošnju goriva za 20 procenata.

Izvor: Massachusetts Institute of Technology

Saobraćajne gužve: bolje sprečiti nego lečiti

U svim velikim gradovima širom sveta, problem je uvek isti. Taman se nameritie da obavite kratku vožjnu, da biste uštedeli na vremenu, kad ono – gradska gužva koja će vas samo u jednom trenutku opkoliti i zarobiti 30, 40, 50… ∞ minuta. Nema uštede, nema obavljenog posla, samo nervoza i nezadovoljstvo.

Za vozače grada San Franciska bi trebalo to da bude samo ružan san, koji se, gotvo, više nikada neće ponoviti u budućnosti. Sa novim sistemom praćenja saobraćaja, svaki od vozača će pravovremeno dobijati upozorenje o gužvama u saobraćaju, pre nego što se one, i zaista, dese. To će dati vozačima mogućnost  da se bolje ili drugačije organizuju.

Ime sitema je Smarter Traveler Research Initiative (ko ovo prevede na srpski, a da znači nešto, svaka mu čast!) i kombinuje dve značajne stvari. Prvu predstavljaju podaci o trenutnom staju saobraćaja, a drugu matrice saobraćaja i saobraćajnih gužvi iz prošlosti. Znači, koristeći se sa svim relanim podacima iz prošlosti i sadašnjeg trenutka, pomenuti sistem će biti u stanju da predviti razvoj događaja na terenu (ulice grada ili auto-put) i do 40 minuta u budućnost. Na samom kraju procesa, vozači će putem e-maila ili SMS-a dobijati rezultat analize, tako da će, oni, na osnovu toga moći da promene putanju, plan ili čak odlože vožnju za neki povoljniji trenutak. Samo se setite, koliko puta ste dobili ili postavli čuveno pitanje: “Je li gužva u gradu?”. Sada je vreme za malu promenu tog pitanja: “Da li će biti gužva u gradu?”.

Prema kreatorima ovog sistema, odgovor na ovakvo pitanje neće biti proizvoljno, nego vrlo konkretno i od koristi. U projektu učestvuju California Center for Innovative Transportation (CCIT), univerzitet u Kaliforniji, Berkli (Berkeley), Kalifornijski odesek za saobraćaj i kompanija IBM.

“Ako ste na auto-putu i znakovi pored njega kažu da je gužva ispred vas, sledećih 10 kilometara, nemate baš puno opcija.” Primečuje Neveen Lamba iz kompanije IBM “Ali ako informaciju dobijete ranije, možete se bolje organizovati i izbeći neprijatan gubitak vremena i nerva.”

Već postoji pristojan broj kompanija kao što su Microsoft ili Google, koje već nude interaktivne informacije o stanju o saobraćaju, kao i izveštaje o tome kakav se saobraćaj očekuje u određenim zonama gradova. Ova inicjativa ide korak dalje, pružajući detaljne informacije o izgledu saobraćaja u bliskoj budućnosti i to prilagođeno za svakom učesniku, u tom vremenskom trenutku. Vozači koje sa nalaze na različitim udaljenostima od kritične tačke gužve, bi dobijali različite informacije, zavisno od mogućnosti, koje im pruža trenutna lokacija.

Većinu gužvi u saobraćaju, što na ulicama što na auto-putevima, prouzrokuju saobraćajne nezgode i to se ne može predvideti. Međutim, gužve nastale posle nesreća, se mogu predvideti jer se obrazuju prema prepoznatljivim obrascima. “Posledice saobraćajne gužve se šire kroz saobraćajni prostor kao talas kroz tečnost”, tvrdi Alexandre Bayen pri inistitutu CCIT.

Duž puta su raspoređeni senzori koji daju informacije o brzini i gustini saobraćaja. Kada vozilo pređe preko senzora, kroz koje prolazi struja, napon i jačina struje se momentalo promene u njemu. Sve promene stanja senzora, ti impulsi, se skupljaju i skladište u program koji se zove Traffic Prediction Tool (alat za predviđanje saobraćaja), koji je razvila kompanija IBM.

Sem toga, program uzima u obzir i podatke iz GPS uređaja učesnika saobraćaja, da bi utvrdio željeno vreme putovanja, kako u trenutku tako i tokom prošlih dana ili nedelja. Takođe, beleži i njihove omiljene putanje kretanja. Pomoću ovoga, stvaraju se projekcije, predviđanja o dinamici saobraćaja i na osnovu toga, alternativne rute za svako pojedinačno putovanje. Ceo sistem, za sada, vrši predviđanja za otprilike 10 do 20 učesnika. Stručnjaci iz IBM-a se nadaju da će sistem proširiti na znatno veći broj korisnika, gde je konačni cilj pokrivenost celog sveta.

S druge strane, previše korisnika na jednom mestu, mogu stvoriti novi problem. “Svi ti korisnici mogu imati istu informaciju, i tada se može desiti da se gužva samo premesti, a ne i da se izbegne.” veli Moshe Ben-Akiva profesor sa tehnološkog univerziteta iz Masačusetsa (MIT).

Zbog toga, IBM sada razvija softver koji i tu činjenicu uzima u obzir, kako predviđanja gužvi mogu da naprave nove gužve na nekom drugom mestu.