Istraživanje o Facebook-u je dalo neočekivane rezultate

Suprotno opšte prihvaćenom mišljenju, korisnici socijalnih mreža na Internetu (Da, postoje mreže i van Interneta, samo ih ne zovemo tako) imaju realni život a ne samo virtualni. Ovo je pokazala anketa koju je sproveo Pew Research Center’s Internet & American Life Project, i ne samo da ga imaju nego se pokazalo da su to osobe sa većim poverenjem prema bližnjem svom, imaj više bliskih prijatelja i politički su aktivnije.

Kroz anketu je prošlo 2255 odraslih amerikanaca i evo nekih rezultata.

1. Ljudi koji koriste , na primer, Facebook više puta u tok dana, su 3 puta više spremniji da veruju ljudima oko sebe nego oni koji nisu Internet korisnici.

2. Korisnici Facebook-a u preseku 2,5 puta češće posećuju politička okupljanja, nego drugi Internet korisnici.

„Postoji veliki nivo špekulisanja kada je pitanju uticaj socijalnih mreža na socijalne živote ljudi“, tvrdi Kejt Hampton (Keith Hmapton), glavni autor pomenute ankete. „Većina tih pretpostavki se vrti oko mogućnosti da oni mogu samo da nanesu loša iskustva njihovim korisnicima što ih, za posledicu, obeshrabruje da opšte sa realnim svetom oko sebe.“, potcrtava Hamption, inače profesor na univerzitetu Pennsylvania’s Annenberg School for Communication (Pensilvanijska Aneberg škola za komunikaciju).

Facebook - revolucija ili involucija komunikacije?

„Međutim, pokazalo se da je baš obrnuto – ljudi koji koriste sajtove kao što je Facebook, imaju više bliskih prijatelja i češće su angažovani u političkim i ostalim civilnim aktivnostima.“

3. Čak 42% populacije SAD koristi socijalne mreže na Internetu, što je znatno povećanje u odnosu na 2008. godinu kada je taj broj bio 26%. Sem toga srednja starost korisnika se isto pomerila u odnosu na 2008. godinu – sa 33 godine na 38 godina.

4. Od ukupnog broja anketiranih čak 92% je aktivno na Facebook-u, 29% na sajtu MySpace, 18% su članovi sajta LinkedIn, najmanje su aktivni na Twitter-u, 13%.

5. U proseku jedan korisnik Facebook-a ima 229 prijatelja na svojoj listi. Od toga, 22% su prijatelji iz srednje škole, 12% su članovi šire familije, 10% su kolege sa posla, 9% su prijatelji sa fakulteta, 8% su članovi bliske familije, 7% su ljudi iz grupa koje se bave dobrovoljnim radom, a 2% su susedi.

6. Prosečna starost korisnika Facebook-a je 38 godina, za sajt MySpace je 32, LinkedIn je stariji sa prosekom od 40 godina, a na Twitteru je prosek 33 godine.

7. Što se tiče konkretne aktivnosti podaci stoje ovako (Facebook, a šta drugo?):  u toku jednog dana 15% korisnika unese neku promenu o svom statusu, 22% njih prokomentarišu tuđi post ili status, 20% ostave komentar za tuđu fotografiju, 26% klikne na „like“ opciju za koja je vezana za sadržaj koji je neko drugi napravio i 10% pošalju privatnu poruku svom prijatelju.

Zanimljivo je da 16% korisnika nikada ne nije promenilo svoj status na Facebook-u.

Istraživanje je obavljeno od 20. oktobra do 28. Novembra 2010. godine i istraživači cene da je interval greške prikazanih podataka oko 3%.

Ova statistika od teksta možda nije neka priča o nauci, ali sociologija u čiji domen spadaju ovakva istraživanja,  jeste nauka. Ovo su podaci koje treba imati na umu u budućnosti, jer je fenomen socijalnih mreža u zamahu i posledice ovakvog načina komunikacije će biti još jasnije tek u bliskoj budućnosti. Izreka „get a real life!“ ili „have a life!“ (prevod: živi realni život!) je postao deo žargona izražavanja, gde se primalac poruke kritikuje. Ovakav komentar se može čuti i kada nisu socijalne mreže tema razgovora.

Očigledno je da pojava socijalnih mreža ima direktan uticaj na način komunikacije među ljudima, i to na više nivoa. Međutim, po svemu sudeći, kako ta komunikacija utiče na ljude, i dalje je predmet istraživanja. Ako se pokaže mogućnost da ove mreže polako i sigurno menjaju društveno ustrojstvo i ljude, onda je preko potrebno da se to što istraži i vidi u kom pravcu ide ljudska zajednica. Ovo je važno jer se odavno priča o opštem talasu otuđenja. Nikada više ljudi na plaenti, a nikada više usamljenosti u njihovim dušama…

Ko zna, možda sajtovi kao što je Facebook, u stvari vraćaju ljude na prapočetak: dobra komunikacija kao osnov svega ostalog.