2 ostrva i 3 stanovnika

Postoje dva predivna, ali vrlo udaljena ostrva na Pacifiku. Svi koij žive na oba ostrva dele iste osobine sem jedne.

Svi koji žive na jednom ostrvu, uvek govore istinu, a svi koji žive na drugom ostrvu uvek govore laž.

Nalazite se na jednom od ta dva ostrva i nailazite na tri žitelja. Kulturno ih zapitate sa kog su oni ostrva, a onda će jedan o njih reći da su ostala dvojica sa istog ostrva.

Isto pitanje postavite i drugom stanovniku, a on vam isto kaže da so druga dva žitelja sa istog ostrva.

***

Poslednji iz grupe žitelja je ONA, i da li možete pretpostaviti šta će vam ona reći ako joj postavite isto pitanje?