Mesec – zemljin satelit koji ne trpi konkurenciju

Činjenica, da je zemljin Mesec uvek okrenut jednom stanom ka nama je uvek bila intrigantna, i razlog mnogim mitovima. Najnovija razmatranja uzimaju relativno smelu pretpostavku da je Mesec ima vrlo burnu genezu u kojoj je važilo pravilo jačeg.

Zemlja je, nekada, imala dva meseca, satelita, koji su se spojili u usporenom sudaru, koji je trajao nekoliko sati. Ovo je predlog istraživača u internet časopisu Nature today.

Umetnički prikaz sudara dva meseca

Sve podseća na epsku uvertiru za glavni događaj. Oba satelita su bila formirana prilikom sudara proto planete (protoplanet), veličine Marsa sa Zemljom. Tačnije, od ostataka sudara formirana su dva tela. Na ovom mestu, u vremenskoj liniji događaja, standardna teorija tvrdi  da je novopečeni satelit vrlo brzo počistio sve „rivale“ ili gravitaciono oterao sa orbite oko Zemlje. Nova teorija tvrdi da se to nije, baš, tako desilo i da je današnji Mesec neko vreme trpeo konkurenciju još jednog tela, koje se parkiralo u gravitaciono stabilnim tačkama unutar sistema Zemlja-Mesec. U sistemu dva gravitaciona tela postoji tačno 5 tačaka (ili oblasti) koje bi omogućile nekom trećem telu da se nađe u relativno stacionarnoj poziciji u odnosu na ceo sistem. Ove tačke se zovu Lagranžove tačke, po naučniku Džozef Luis Lagranžu (Joseph Louis Lagrange). U celom konceptu se podrazumeva da je to, treće, stacionarno telo sa znatno manjom masom nego prethodna dva. Tipičan primer tog ustrojstva bi bio veštački satelit koji je postavljen unutar sistema Zemlja-Mesec, na stacionarnoj orbiti.

Zelenim tačkama su prikazane Lagranžove tačke ili oblasti unutar oblasti gde 2 tela orbitiraju, jedno oko drugog (Žuto telo je sunce, a plavo planeta)

Od tih 5 tačaka, dve su posebno stabilne: obe se nalaze na po 60° od ose koja prolazi kroz Mesec i Zemlju, ali na suprotnim stranama (videti sliku).

Danas, tragovi tog „drugog“ meseca se mogu dokučiti u pomalo misterioznoj dihotomiji, neslaganju vidljive i tamne strane Meseca, tvrdi Erik Asfaug (Erik Asphaug), naučnik pri univerzitetu u Kaliforniji, Santa Cruz, koji je koautor studije zajedno sa Martinom Džutci (Martin Jutzi), pri univerzitetu u Bernu.

Na vidljivoj strani meseca dominiraju blage i relativno niske visoravni. Sa druge strane se nalaze, uglavnom, visoravni. Kontrast između dve polu sfere Meseca nije samo na površinskom nivou. Kora tamne strane je 50 kilometara deblja nego kod, nama, bliže strane. „Svetla“ strana Meseca je bogatija elementima kao što je kalijum (K), fosforom (P) i elementima koji su vrlo retki na Zemlji. Tu se prvenstveno misli na zbirku od 17 elemenata koji su uglavnom lantanoidi. Ovi elementi se svi zajedno zovu KREEP grupacijom elemenata. Modeli formiranja kore Meseca ukazuju da bi KREEP elementi bili ravnomerno skoncentrisani u ostacima podkorne magme, prilikom procesa kristalizacije, koja je posledica hlađenja Meseca.

Neravnomerna raspodela KREEP elemenata sugeriše, tvrdi Asfaug, da je nešto „zgnječilo“ ove elemente na jednoj strani Meseca, i da se posle toga stvorila kora na tom mestu. Po njemu, to se baš desilo na mestu sudara dva satelita.

„Po definiciji, veliki sudar se dešava na jednoj strani“ kaže on, „i ako globalno ne razori planetu, onda stvara asimetriju.“

Naučnici Asfaug i Džutci su napravili kompjuterski model, koji pokazuje da trenutno stanje Meseca može biti objašnjeno sudarom sa još jednim zemljinim satelitom koji je, otprilike, imao jednu trinaestinu  (1/13) mase Meseca i bio širok oko 1000 kilometara u prečniku.

Takav, drugi mesec bi mogao da opstane u Lagranžovoj tački dok se njegova i mesečeva kora ne stvrdnu, a za to vreme KREEP elementi u dubljem delu Meseca ostanu, i dalje, tečni.

U međuvremenu, planeta Zemlja bi svojim delovanjem prouzrokovala da se oba meseca pomere ka spoljnoj putanji. Kada bi jednom došli na jednu trećinu rastojanja na kome se sada nalazi Mesec (proces bi trajao milionima godina), sunčeva gravitacija bi počela da utiče na zemljinu orbitalnu dinamiku.

„Lagrnžove oblasti ili tačke bi postale nestabilne i sve što je bilo postavljeno tamo postalo bi slobodno“, Asfaug kaže. Uskoro, dva meseca bi se sudarila, ali pošto su bili u istoj orbiti njihov sudar bi se desio pri relativno maloj brzini.

„Ovakav sudar ne bi bio tipičan, gde projektil koji udara u površinu stvara krater koji je mnogo veći od samog projektila“ Asfaug ističe. „Ovde, nastaje krater koji ima samo jednu petina zapremine projektila, a sam projektil se prilikom sudara „razmaže“ po površini udara.“

Kao palačinka

U periodu od nekoliko sati posle sudara, gravitacija bi zgnječila ostatke projektila (drugog meseca) u relativno tanki sloj po površini. „Ceo sudar bio rezultirao sa jednom velikom palačinku na kori Meseca.“ Asfaug tvrdi. Ovakav sudar bi gurnuo, još uvek tečne KREEP elemente ka suprotnoj strani Meseca.

Upravo opisana teorija nije jedni pokušaj da se objasni mesečeva dihotomija. Neki drugi naučnici objašnjavaju ovaj fenomen gravitacionim i silama koje potiču od Zemlje ili sile koje nastaju pomeranjem stena u procesu hlađenja u omotaču meseca.

Afaugov kolega Fransis Nimo (Francis Nimmo), koji zagovara teoriju o gravitacionim i plimskim silama Zemlje, naziva hipotezu sudaru dva meseca „elegantnom“. Piter Šulc (Peter Schultz) sa Brown univerziteta Providance teoriju o sudaru naziva „interesantnom“ i „provokativnom“, kao kontrast njegovoj teoriji sudara pod velikom uglom u mesečev južni pol, koji bi pomerio koru u pravcu severa, formirajući visoravni na tamnoj strani.

„Sve ove teorije su lepe i zabavne, ali nam i dalje govore da osnovna pitanja o Mesecu, još uvek, nemaju odgovore.“ Kaže Šulc.

Najnovija misija koju sprema NASA, pod imenom GRAIL, je projektovana da se ispita unutrašnjost Meseca koristeći precizna merenja njegove gravitacije, bi mogla pomoći da se shvati šta se desilo pre mnogo milijardi godina. „Ali na kraju,“ Šulc ističe, „novi uzorci mesečevog tla će biti neophodni.“

<object width=”420″ height=”315″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/2PO3nePQ1m8?version=3&amp;hl=en_US”></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/2PO3nePQ1m8?version=3&amp;hl=en_US” type=”application/x-shockwave-flash” width=”420″ height=”315″ allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true”></embed></object>

Deveta planeta, ipak, postoji?

Zadnjih nekoliko dana u svetu se digla velika prašina, frka, priča… o najnovijem otkriću unutar  našeg solarnog sistema (kažu da je unutra). Kalendarski gledano, nije prošlo ni 5 godina od poslednje velike vesti, a evo već nove senzacije.

Godine 2006. Pluton je proglašen nedostojnim da nosi titulu planete. Jednosavno, kada su ga malo bolje pogledali (treba imati razumevanja, ipak je daleko), naučnici su shvatili da ovaj svemirski objekat ne ispunjava sve uslove, koji su potrebni da bi ga klasifikovali kao planetu. Sada, tokom meseca februara, imamo novu vest koja nam govori da naš solarni sistem, ipak, ima 9 planeta. Nova planeta je već dobila ime Tihe (po grčkoj boginji), a ne zna se još, pouzadno, da li je zaista tamo negde i da li je to planeta ili nešto drugo.

Ove dve vesti zahtevaju malo više istraživanja, pa ćemo se malo pozabaviti sa oba tela, i njihovom vezom.

Uspon i pad Plutona

Pluton  je prvo otkrio Clyde W. Tombaugh tokom 1930. godine radeći pri Lowell Observatoriji u Arizoni (SAD).  Astronom je postojanje Plutona predvideo godinama ranije, nazivajući je Planetom X. Tombaugh je imao ispred sebe zadatak da na osnovu slika (tačnije fotografskih ploča) razjasni šta se to dešava na ivici našeg sistema. Na obe fotografije je bilo isto područje neba, ali fotografisano sa razmakom od 2 nedelje. Bilo koji pokretni objekti u tom području bi terbali da se pojave na obe fotografije. Posle jednogodišnjeg pregledanja fotografija i ponovnog posmatranja neba Tombaugh je konačno otkrio objekat na pravoj orbiti i izjavio je da je otkrio Planetu X. Njegov tim je zbog toga dobio pravo da imenuje novu planetu, i ona je dobila ime Pluton. Predlog je došao od jedanesotgodišnje devojčice iz Oxforda u Engleskoj. Naravno, da ime nema veze sa Mikijevim psom, nego je to ime rimskog boga podzemlja.

I bi deveta planeta u sistemu našeg sunca.


Tek mnogo godina kasnije, tačnije 1978, došlo je do boljih i preciznijih merenja koja su odredila masu Plutona. To su uspeli, kada su, baš te godine, otkrili njegov najveći mesec Charon. Poznajući masu Plutonovog meseca (0.0021 puta masa Zemlje), konačno su mogli da odrede veličnu samog Plutona. U poređenju sa Merkurom (prečnik 4880 km), Pluton je sićušan (prečnik 2400 km), ali se smatrao najvećim  objektom u području iza Neptuna.

Najnovija saznanja i tehnike dostpuna astronmima, sada, nam govore, da Pluton nije sam u tom delu svemira. Ispostavlja se da je on (sve sa svojim pratiocima, mesecima) ustvari samo deo velike kolekcije objekata koji se mogu tamo naći, u tako zvanom Kupier pojasu. Ovaj pojas se proteže od orbite Neputa, pa 55 astronomsih jedinica ka spoljašnosti sunčevog sistema (1 astronomska jedinica je približno jednaka rastojanju od Sunca do Zemlje).

Astronomi procenjuju da u toj oblasti ima, barem, 70.000 ledenih objekata, koji su sličnog sastava kao i Pluton, koji u prečniku imaju 100 ili više kilometara. Prema novim pravilima Pluton nije planeta, nego samo jedan od tih 70.000 objekata koji se leškare po toj oblasti. Istraživači su vrlo brzo ocenili da će se pre ili kasnije, u toj oblasti, pojaviti objekat koji je veći od Plutona.

Naravno, to se i desilo, i 2005. godine je otkriveno telo koje je bilo iste veličine kao i deveta planeta, ako ne i veće. Zvanično ime objekta je bilo UB313, da bi kasnije dobilo ime Eris. Nešto kasnije je izmereno da je Eris širok 2600 km i da ima 25% veću masu nego Pluton.

Ovo otkriće je dovelo u pitanje, našu, ljudsku definiciju pojma planete. Konačna odluka je donesena na XXVI (26.) generalnom skupu Internacionalne astronomske unije, koji se desio od 14. do 25. avgusta 2006. godine u Pragu, republici Češkoj. Na skupu je glasnao za 3 različita predloga za novu definiciju planete. Po prvoj, Sunčev sistem bi dobio, čak, 3 nove planete, po drugoj, broj planetna bi ostao nepromenjen, a po trećoj, sistem bi imao samo 8 planeta.

Odluka je pala, i Pluton je, zajedno sa Eris, svrstan u novu kategoriju “patuljaste planete”. Da bi objekat u svemiru imao kategoriju planete mora da ispuni sledeće uslove:

1. Mora orbitirati (kružiti) oko sunca, a ne oko nekog drugog objekta. – ispunjeno

2. Mora imati gravitaciono polje koje će ga oblikovati u sferu, loptu – i ovo Pluton ispunjava

3. Mora da “raščisti svoje susede” sa svoje orbite. – neispunjeno, stoga Pluton nije planeta.

Prva dva uslova ne treba mnogo objašnjavati, ali šta znači ovo raščišćavanje komšiluka?

Planeta tokom svog formiranja postaje dominatno telo na svojoj orbiti oko sunca. To znači da prava planeta sve objekte na svojoj putanji, ili pomera sa svoje putanje ili asimilra i oni postaju deo te planete. Kada su brojevi u pitanju, Pluton poseduje 0,07 mase svih objekata na njegovoj putanji, tj. čini 7% ukupne mase. Zemlja, sa druge strane, ima 1.700.000 puta masu svih objekata koji se nalaze na njenoj putanji.

Po svemu sudeći Plutonu nije mesto u svemiru, ipak je on gospodar podzemlja.

Boginja sreće će nadgledati granicu Sunčevog sistema?

Senzacionalizam je dobar za novine koje žive od toga, ali kao i sve instant stvari na ovom svetu, ima kratak dah. Kao i kod ideje da se Pluton ražaluje, i ovde će proći neko vreme dok se potvrdi da deveta planeta postoji.

Bez obzira a kriticizam, podaci koji su, za sada, objavljeni su vredni pomena. Imajući u vidu da je potera za definitivnim dokazima i dalje u toku, nova planeta se po svemu sudeći nalazi u spoljenm delu Oort Oblaka. Planeta je mnogo udaljena od Sunca, čak 15000 astronomskih jedinica, što znači da je 375 puta dalja nego Pluton. To je razlog zašto nije primećena do sada.

Prvi solidni dokaz da imamo planetu na rubu sistema je dao svemirski telskop WISE, vlasništvo NASE (NASA). Podaci koje je ovo svemirsko oko pokupilo se još uvek analiziraju.

Očekuje se da će prvi set podataka i njihova analiza biti objavljeni u aprilu mesecu ove godine. Prema kazivanju astronoma, John Matese i Daniel Whitemire sa univerziteta u Luizijani (Louisiana), sa ovakvim ritmom obrade podataka i dodatnih istraživanja, planeta Tihe će biti otkrivena u naredne 2 godine. Znači, nije otkrivena, ali se predviđa njeno otkriće, što se već desilo sa nesrećnim Plutonom.

Naravno, već ima teroija koje se protive proklamovanju Tihe u novu planetu. Postoji mogućnost da je ovo telo (Tihe) nastalo oko nekog drugog sunca, da bi kasnije bilo privučeno gravitacionim poljem našeg sunca. Ovo može stvoriti potrebu za novom kategorijom nebeskog tela, kao što se deslio 2006. godine kada je Pluton proglašen patuljastom planetom.

Ime planete će biti isto predmet odluke, jer joj je ime dodeljeno na osnovu prvobitne teorije koja je kasnije odbačena. Za stare grke boginja Tihe je bila odgovorna za sudbinu gradova, njihovu sreću ili nesreću. Astronomi su verovali, neko vreme, da je naše Sunce deo binarnog sunčevog sistema (sistem sa dva sunca), a da je drugo sunce znatno tamnije. Sem toga, teorija je podrazumevala da je to drugo sunce odgovorno za masovna izumiranja na Zemlji (dinosaurusi pre 65 miliona godina). Zbog toga, tom drugom (sada nepostojećem) sunucu dato je ime Nemezis. Ova boginja, prema mitologiji je imala sestru koja se zove Tihe.

Kandidat, za upražnjeno deveto mesto među planetama ovog sistema, je definitivno gasni džin koji se uglavnom sastoji od hidrogena i helijuma. Njegova atmosfera je slična onoj kod Jupitera. “Očekuje se da će imati i sopstvene mesece”, ističe Whitemire.

Bez obzira na daljinu od sunca, ova planeta bi tebalo da ima temperaturu oko -73°C, što je skoro 5 puta toplije od Plutona. Whitemire kaže: “To je posledica stvaranja ovog tela, s obzirom da je veliko telo, treba mu dosta da se ohladi.” Treba još potvrditi, ali procena je da je Tihe 4 puta veća od Jupitera.

Postojanje ove planete je i dalje na nivou predloga, jer za sada nema boljeg objašnjenja za čudno ponašanje kometa koje na redovnoj bazi prolaze kroz naš sistem. Kako oni tvrde, mnoge od tih kometa dolaze iz pogrešnog pravca. Gravitaciona sila koju poseduje telo masivno kao što je Tihe može objasniti njihovo neočekivano ponašanje.

Promena putanja kometa može biti i posledica galaktičke plime – kombinovani gravitacioni uticaj miliona zvezda, koje vuku prema centru Mlečnog puta, galaksije u kojoj se nalazimo. Ako se to uzme u obzir, onda sve te komete počinju svoj dug pad unutar unutrašnjeg dela Sunčevog sistema.

Za sada, predlog nije našao svoje potvrde, jer još uvek nema dikretnog dokaza da se u oblasti Oort oblaka dešavaju promene tih putanja, gde se, navodno, nalazi planeta Tihe.

Međutim, ako je Tihe realnost, ona može svojim prisustvom da opovrgne postojeće naučne teorije.

Ako je prema knjizi Artura Klarka (Arthur Clarck) “Odiseja u svemiru 2001.”, i prema nagoveštenim osboinama nove planete, možda će naš sistem u bliskoj budućnosti (milion godina gore, dole) dobiti novu zvezdu. Samo, gospodin Klark nije znao da će Tihe biti ta koja će biti pojedena od strane monlita.