Vitaminom D protiv tumora dojke

Niski nivo vitamina D kod žena, koje imaju rak dojke, može pospešiti agresivniji razvoj tumora i lošiju dijagnostiku – ukazuju istraživanja Rochester medicinskog centra.

Ovo je jedna od prvih studija koja ispituje vitamin D i razvoj raka. Prethodna istraživanja su se bavila vezom ovog vitamina i rizikom od pojave raka. Epidemiološka studija ukazuje na vezu između manjka vitamina D i loših rezultata biloških markera koji pomažu straučnjacima da  predvide i prate tumor dojke kod pacijenata.

“Rezultati istraživanja su dosta iznenađujući”, komentariše vodeći istraživač Luk Pepone (Luke J. Peppone). “Prema dobijenim rezultatima, doktori bi treblao da prate stanje vitamina D kod pacijeanta obolelih od tumora dojke i da ga koriguju ako je potrebno. ”

Pepone i profesor hirurgije pri Rochester medicinskom centru Kristin Skiner (Kristin Skinner), ispitali su prognostičke podatke za 155 žena koje su obavile operaciju zbog tumora dojke u periodu od januara 2009. godine, pa do septembra 2010. godine. Sem toga, obradili su sve krvne nalaze, uzete u tom periodu, da bi utvrdili prisutnost vitamina D, kod svih pacijenata.

Tokom trajanja istraživanja, prikupljeni su svi relevatni podaci o svakom pacijentu, uključujući starost, rasu, status menopauze, stanje raka i dijagnostiku, količinu estrogena i progesterona, HER2 test, genetski “otisak” – niz, i rezultat za Onko tip Dx test. Ovaj poslednji test je jedan od novijih, koji služi za otkrivanje tumora dojke u najranijoj fazi. Prilikom pojave tumora, test, iz uzetog uzorka tkiva posmatra 21 gen i na osnovu dobijene analize, daje rezulatat izemđu 0 i 100. Dobijena vrednost predstavlja verovatnoću ponovnog pojavljivanja tumora. Smatra se da postoji visoka verovatnoća ponovnog pojavljivanja raka ako je rezultat veći od 30.

Dve najvažnije varjacije vitamina D - D2 i D3

Konačno, rezultati testova prisutnosti vitamina D podeljeni su u dve grupe: optimalni (veći od 32 mg/ml) i niži od optimalnog (manje od 32 mg/ml).

Satistička analiza poslednjeg tipa podataka (za vitamin D) je pokazala da tumor postaje agresivniji, kao što je trostruko negativan tumor (ne pokazuju rast ili bilo koju promenu na testove za estrogen, progesteron i HER2), sa smanjenjem nivoa vitamina D u organizmu. Ovaj tip raka se često pojavljuje kod malđih žena i kod maloletnica. Peponeova studija je, takođe, pokazala da je nizak nivo vitamina D prisutan kod žena koje su u pred menopauzom i kod žena crne rase. Ove dve kategorija žena u proseku imaju niži nivo vitamina D nego starije žene takozvane Kavkavske rase.

Sem toga, primećena je jaka recipročna zavisnost između smanjenja vitamina D i povećanog rezultata na Onko testu. Konačno, kada se uporede rezultati žena koje imaju invazivni rak, sa rezultatima onih žena kojima je dijagnostikovan karcinom, veća je verovatnoća da će ova prva grupa patiti od manjka vitamina D.

Konačni rezulatat

Sada je, već, poveći broj stručnjaka iz oblasti medicine koji revnosno prate nivo vitamina D kod pacijenata, koji imaju problem sa tumorom dojke. Sem toga, još prošle jeseni formirana je nova preporuka za potrebnom količinom vitamina D, u ishrani čoveka. Definsane su dnevne potrebe za odrasle i decu, gde nisu nigde posebno izdvojene žrtve tumora. Prema toj preporuci dovoljno je da se unosi oko 600 IJ (internacionalnih jedinica) na dnevnom nivou. Ove jedinice su definisane za unos vitamina u organizam, i kada je u pitanju vitamin D, jedna jedinica iznosi 0.025μg biološki identičnog holekalciferola ili ergokaliciferola (vitamini D2 i D3). Kada se to svede na razumljivije mere, dnevna potreba za vitaminom D bi bila 0.015mg, gde je oznaka mg ustvari masa koja je 1000 puta manja od grama. Nije mnogo, zar ne? Za obolele od raka i one koji imaju manjak ovog vitamina, preporučuju se doze koje dostižu i do 50000 IJ na nedeljnom nivou.

Vitamin D - superheroj našeg organizma

Potrebna su nova istraživanja da bi se utvrdile veze između vitamina D i makera koji pomažu u otkrivanju tumora, ali pomenuta studija podcrtava važnost praćenja nivoa vitamina D kod žena koje pate od tumora dojke.

***

Po interentu ima mnogo tekstova koji govore o preporučenim dozama vitamina D koje treba unositi u organizam, ali ono što je još važnije treba znati u kojoj hrani se nalazi taj sastojak.

Hrana bogata vitaminom D je prvenstveno riba (tunjevina, sardine, skuša, bakalar, haringa, losos), škampi, goveđa jetra, žumance jajeta, sir i mlečni proizvodi, neke vrste gljiva i kvasac.

Izvori vitamina D i njegova uloga u organizmu

Ko voli, neka izvoli…