Vojadžer 1 na granici sunčevog sistema, konačno?

Naučnici su analizirali najnovije informacije koje su dobili od letelica Vojadžer (Voyager) i Kasini (Cassini). Iz završene analize došli su do zaključka da bi Vojadžer 1 mogo, svaki čas, preći granicu i preći u prostor svemira koji astronomi zovu „među-zvezdani“ (interstellar) prostor. Zanimljivo je i to, da se prelaz može desiti ranije nego što su očekivali.

Koncept umetnika prikazuje dve Vojadžer letelice koje se približavaju granici sunčevog sistema, gde se nalazi oblast koju astronomi nazivaju heliosheath ili sunčeva pustara


Podaci koji su došli od Vojadžera tokom decembra 2010. godine ukazuju na to da je brzina naelektrisanih čestica koja dolazi od sunca spala, skoro, na nulu. Trend opadanja brzine se nastavio tokom sledećih meseci sve do februara 2011. godine. Ovo saznanje je dovelo do zaključka da se na obodu sunčevog sistema nalazi gusta „zona tranzicije“ nastanjena česticama koju su došle tu zahvaljujući sunčanim vetrovima.

„U jednom trenutku ćemo proći tu zonu i ući u među zvezdani prostor, a ovo su prvi znaci da se Vojadžer približava toj granici“, tvrdi Tom Krimigis (Krimigis). On je vodeći istraživač grupe naučnika koji prate instrument na Vojadžeru, zadužen za praćenje čestica sa malom energijom (low-energy charged particle). Sem toga, oni prate merenja koja daje instrument na letilici Kasini – magnetnosferični detektor.

Krimigs i njegove kolege su kombinovale najnovije podatke pristigle od Vojadžera sa prethodno ne objavljenim merenjima kamere koja prati jone i neutralne čestice u svemiru. Kamera je deo magnetnosferičnog detektora na letelici Kasini. Važno je istaći da pomenuta kamera prati neutralne čestice koje dolaze u naš sistem iz spoljnjeg svemira.

Analiza svih dobijenih i relevantnih podataka ukazuje da granica između među-zvezdanog prostora i „balona“ naelektrisanih čestica koje Sunce šalje oko sebe, udaljena od Sunca negde između 16 i 23 milijardi kilometara (16 -23∙109 km), gde je najbolja procena oko 18 milijardi kilometara. Kako je Vojadžer baš na tom rastojanju, od 18∙109 km od sunca, svaki čas se očekuje njegov prelazak is jednog prostora u drugi.

„Proračuni pokazuju da smo sve bliži granici, ali koliko smo blizu? To još uvek ne znamo, ali brzina Vojadžer 1 letelice je oko 1,6 milijardi kilometara za 3 godine, stoga nećemo morati da čekamo još dugo da bi smo saznali.“, tvrdi Ed Stone (Ed Stone). On je vodeći naučnik projekta Vojadžer.

Nastaviće se analiziranje podataka koje dolazi od Vojadžera 1, ali takođe se uzimaju u obzir podaci od Vojadžera 2. Ovaj potonji se nalazi na „svega“ 14 milijardi kilometara od sunca